Rechercher dans ce blog

vendredi 27 juillet 2018

Lahna s tiṛẓi

Ah ! nek d aseggwas mebla tafsut
kesbeɣ laɛmeṛ wer nesɛi temẓi
ccib yečča-d ixef-iw ɣer tebburt
mazal at-taɣeɣ lahna s tiṛẓi

mercredi 25 juillet 2018

Mmektaɣ-kem-id

Mmektaɣ-kem-id, tbaɛdeḍ
yeccarew uksum yefrawes
s lhiba-m i d iy-tmelkeḍ
ul igezmen yeftutes

Tayri l-lmuḥal

A m-sser yenser d imserri
a zzin amsari
ndeṛ ul-im ad yers kra
mač' akka a tnadiḍ tayri
zzman d imɣurri
nek, ur kem-ɣeddeṛɣ ara
ul' af-i d-ekniḍ yur-i
ttxil-em tixer-i
ṛuḥ, ur kem-uklaleɣ ara

Laḥbab

Abbuh ! aqel-aɣ nebbuṣa
nettru armi neḍṣa
taḍṣa l-lxiq tugar lmutt
gar-awen ṛṛaḥba tarṣa
a laḥbab neḥṣa
terram-aɣ t-tamacahutt

dimanche 22 juillet 2018

Imjeggeḥ

A nneqḍ-ik ma di itenwiḍ
yes-i at-tegluḍ di tlufa-k
tacmatt-ik deg tettawiḍ
tefka-d nnaɛt l-lḥirfa-k
nek ɛafeɣ izergwan teṛwiḍ
umasriɣ-asen i ṣṣifa-k